Az új "On-line" pénztárgépek
TRAFIK rendszerek on-line rendszer követéssel
Részletekben is fizethet áruhitellel
alt="" />
Hamarosan kötelező lesz ... a további bosszankodást bízza ránk!
Digitális mérlegek
Notebook SZERVIZ
Video (CCTV) megfigyelő rendszerek

Az új "On-line" pénztárgépek vásárlásának menete

online ptg1. Üzembe helyezési kód igénylése

A NAV honlapján közétette a PTGREG adatlapot, melyet minden esetben ki kell töltenie és beküldeni akár szeretné igénybe venni az állami támogatást akár nem. Kitöltési útmutató letöltése
A PTGREG adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek (üzemeltetők) elektronikusan kötelesek benyújtani, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Papír alapú adatlapot a NAV ügyfélszolgálatain igényelhet.
Az állami adóhatóság a kérelmet 8 napon belül elutasítja, vagy
• a kérelem elektronikusan történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére
• kérelem postai úton történő megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi az üzemeltető részére
! pénztárgépenként !
a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is. A támogatás igénylésére jogosító kód megküldésével egyidejűleg pénztárgépenként közli az adóalanyt megillető támogatás összegét is.

online ptg2. Állami támogatás igénylése

Pénztárgépenként 50.000 Ft vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek 2013. december 15-ig a jelenlegi pénztárgép üzemeltetők az új online pénztárgép vásárlására.
A rendelet szerint a pénztárgép üzemeltetők legfeljebb öt darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást. A támogatás csak az online kapcsolatra képes Adóügyi ellenőrző egységgel (AEE) felszerelt pénztárgép 2013-ban történi vásárlásához nyújtható.
A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az üzemeltető legkésőbb 2013. december 31-ig adja át az eladónak a pénztárgép beszerzésekor. A kód felhasználásának határideje jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Elektronikus úton történő igénylés esetén, az elektronikus tárhelyre érkező, a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot ki kell nyomtatni és el kell menteni, mert 30 nap után törlődik a tárhelyről!

A támogatás feltételei:
• A támogatást az ilyen pénztárgép használatára kötelezett adóalany a saját tulajdonában lévő és az általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett hagyományos pénztárgép cseréje esetén igényelheti.
• 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte
• a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik érvényes adószámmal (nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt)
• nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt
• nincs 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozása (kivéve ha arra hivatalosan részletfizetést vagy fizetési halasztást kapott)
• nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.
térkép img
aktualis img
térkép img

online ptg3. Online pénztárgép beszerzése, előjegyzése

A jelenleg már forgalmazási engedélyel rendelkező pénztárgépekre előrendelést felveszünk, melyeket hivatalosan is visszaigazolunk.
Az engedéllyel nem rendelkező online pénztárgépekre addig előjegyzést veszünk fel, ami biztosítja Önt, hogy időben be fogja tudni szerezni az új online pénztárgépét, viszont nem kötelezi semmire.

A pénztárgép vásárlásához szüksége lesz az előző pontban említett üzembe helyezési kódra -minden gépnek saját kódja van- ezért vásárláskor azt hozza magával.
A támogatásra jogosító egyedi kódot a NAV internetes oldalán leellenőrizzük, majd ha az érvényes akkor Önnek a kapott támogatás összegével csökkentett áron értékesítjük a választott új online pénztárgép et.
Az üzembe helyezési kódot a szerviz az online pénztárgépben rögzíti, ezzel megszemélyesítve a pénztárgépet.

online ptg4. Karbantartási és szolgáltatási szerződés megkötése

A Rendeletben előírt kötelező éves felülvizsgálatra vonatkozóan karbantartási szerződés megkötése szükséges, melyet az online pénztárgép vásárlásakor kell megkötnie.

Az online pénztárgép Adóügyi ellenőrző egysége (AEE) egy beépített ipari SIM kártyát tartalmaz. Ezek a SIM chipek a beépített GSM modullal együtt biztosítják az online pénztárgép NAV-val történő kommunikációját (mint egy beépített mobil internet). A SIM chip képes arra, hogy csatlakozni tudjon bármelyik magyarországi mobil szolgáltató hálózatára, ezzel biztosítva, hogy a lehető legnagyobb térerővel rendelkezzen. A pénztárgépben működő SIM chipre, azaz mobil adatkapcsolatra vonatkozóan, az online pénztárgép vásárlásakor szolgáltatási szerződés megkötése szükséges (kivéve, ha egyedi mentességgel rendelkezik a NAV kapcsolatra vonatkozóan). A szolgáltatásra vonatkozó havidíj pontosan még nem került meghatározásra.
2014 © | Mady by Chary design